Harfa

Noblesní strunný hudební nástroj, jeden z nejstarších hudebních nástrojů vůbec.

Základní informace poskytne v dobré kvalitě vševědoucí Wiki:

Harfa_na_Wikipedii

Postupně bych zde pak harfu ráda představovala na základě častých otázek posluchačů. Aneb Nač se harfenistky nebo snad harfistky(?:-) nejčastěji ptají.

 

Krásná světová hudba napříč staletími:

 

Světská hudba trubadúrů/truvérů z Francie (6. – 13. století) a jejich aristokratický rytířský přednes. Téměř tisíc skladeb se dochovalo do naší současnosti. Jak kouzelné!

Dehors Lonc Pre (Trouvere-Anonymus France 13. stol) – Chanson (Francie 1150-1200) – Lai (Trouvere-Anonymus Francie 13. stol) – Nobilis Humilis (Anonymus Okrney Islands 12. stol) – Cantiga (Španělsko 13. stol) – Dance Royal (Anonymus Francie 13. stol) …

Renesance a její libozvučný hudební projev (13. – 16. století)

Průzračná hudba už se netýká „pouze“ nebe, ale i záležitostí pozemského světa. Dochováno mnoho anonymních skladeb, které jsou dodnes opakovaně aranžovány a obdivovány.

Alman 1 -Alman 2 – All in a Garden Green – Bransle – Corranto – Fortune – Greensleeves -Lord Willoughby´s Welcome Home – The Earl of Essex Galliard -Toy – Variation of The Carman´s Whistle …

 

Irská hudba s kořeny sahajícími až do dob dávných Keltů, největších ctitelů harfy. Dle jejich tradicionalistických společenských zákonů náležela do domu pravého šlechtice ctnostná žena a dobře naladěná harfa:-).

Avenging and Bright – Be Thou My Vision – Believe Me If All Those Endearing Young Charms – Brian Boru´s March – Down By the Salley Gardens – Fanaid Grove – Farewell to Liverpool – Foggy Dew – My Wild Irish Rose – The Parting Glass – The Castle of Dromore – Has Sorrow Thy Young Days Shaded -Limeric is Beautifull…

 

Baroko (1600 – 1750) a s ním přichází rovnoprávnost melodické a harmonické složky a též vznikají velké hudební formy – koncert, concerto grosso, opera. Zdobnost a velkolepost vždy znovu okouzlí.

An Ayre (Jeremiah Clarke 1674-1707) – Sarabande – Canon (Johann Pachelbel1653-1706) – Largo Theme – Passepied – Gavotte – Sarabande Theme (George Frederic Handel 1685-1759) – Troisieme Acte (Francoise Couperin 1668-1773) -Hornpipe – Chaconne – Come, Ye Sons of Art, Away (Henry Purcell 1659-1695) -Rondeau (Jean Joseph Mouret 1662-1738) – Folia (Alessandro Scarlatti1660-1725) – Prélude Ave Maria – Menuet(Johann Sebastian Bach 1685-1750) – Eleanor Plunkett (Turlough O´Carolan 1670-1738)

 

Klasicismus (1750 – 1827) spojený s osvícenstvím se inspiruje v lidové hudbě, zjednodušuje a vyznává pravidelnost. Na scénu přichází Mozart, Beethoven a Haydn.

Prélude (Nicholas Charles Bochsa 1789-1856) -Romance – Petite Chasse (Jean Henri Naderman 1735-1799) – Gavotte Gracieuse (Franz joseph Haydn 1732-1809) Sonatina (Ludwig van Beethoven 1770-1827) -Melody Theme from Sonata in A (Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791) – Sonatina CDur – Sonatina EsDur (Jan Křtitel Vaňhal 1739-1813)

 

Romantismus (1820 – 1900) se silnými city a melodikou. Kdo by ho neměl rád…

Vyšehrad Thema (Bedřich Smetana 1824-1884 –  Francouzská píseň – Arabský tanec(Petr Iljič Čajkovskij 1840-1893) – Labuť Thema from Carnival of the Animals (Camille Saint-Saëns 1835-1921)  Thema z Nového světa (Antonín Dvořák 1841-1904) Lullaby (Johanes Brahms 1833-1897)

 

Moderní hudba 20. století – impresionismus, neoklasicismus, nová hudba…

 

Rolovat nahoru