Harfa a citera 26. 11.

Začátek adventního období uvede ve Studené v sále vyhlášené restaurace U Šebestů hudební vystoupení hned dvou nevšedních nástrojů. Citery v podání vynikajícího citeristy Michala Müllera a mé harfy. Spoluúčinkovat budou zpěvačky Petra Bartoňová a Michala Peltanová.

Rolovat nahoru